Antoni Rovira i Virgili (Tarragona 1882-Perpiña 1949).

Casa del carrer Major.

Casa carrer Major
2003


Antoni Rovira
i Virgili
1915
Antoni Rovira
i Virgili
1928


Generalitat en l'exili.

Carles Pi i Sunyer,
Pompeu Fabra,
Josep Anar-la (President),
Joan Camorera i
Antoni Rovira i Virgili
1945

Principals Publicacions.