Unes taques molt

molt artístiques

Webquest sobre la vida i art de

Joan Miró

Cicle Inicial de Primària