A continuació, podeu veure un cas pràctic a mode d'exemple del procés de restauració d'unes cadires :
LA  TAPISSERIA

EL TALLER
OFICIS DE LA RESTAURACIÓ TREBALLS I PROJECTES
MÉS ENLLÀ DE LA RESTAURACIÓ CONTACTE
( on som )

MOBLES
EN VENDA


TORNA A L'INICI


En la majoria de  mobles antics entapissats, trobem el treball fet amb tècniques i materials tradicionals.  La tecnica que s'usa per a aquest treball en cadires, butacons, sofàs, etc, és la mateixa que s'usava amb els primers mobles entapissats a partir del segle XVI.

La primera feina del restaurador consisteix en el desentapissat, tenint en compte de conservar els materials que es poden tornar a usar com molles i crin. Un cop el moble no té res de roba ni altres elements, es restaura la part de fusta i llavors comença el procés d'entapissat, com deiem, seguint la tècnica tradicional.

Les fases a seguir són les següents:1. BASE DE CINTA D'APRILLERA : Es tracta d'una cinta teixida de gran resistència que es disposa de manera creuada per obtenir més força. Sobre aquesta base s'hi posen les molles.
2.
MOLLES : es tracta d'unes molles  metàl·liques que són les encarregades de donar el volum al cul del moble i fer-lo comfortable. Aquestes molles es cusen sobre la Base de cinta i es lliguen a la part superior per tal d'evitar que es moguin, després es cobreix tot amb tela d'arpillera
3.
DISTRIBUCIÓ DE LA CRIN I PREPARACIÓ PER A L'ENTAPISSAT:  La crin pot ser d'origen animal (pel de caball) o vegetal (talls de gramínia).  Un cop s'ha distribuït per sobre l'aprillera, es cobreix amb una nova tela d'arpillera i es distribueix de manera uniforme amb un punxó a través de la tela d'arpillera
4.
ENTAPISSAT FINAL: Per sobre aquesta nova capa d'arpillera, s'hi posa una bona capa de buata, i s'acaba posant-hi la roba final. Com a culminació del treball, es remata tot amb una passamaneria que combini bé amb la roba