A continuació, podeu veure un cas pràctic a mode d'exemple del procés de daurat de la capçalera d'un llit, amb la tècnica de daurat a l'aigua (el mètode més tradicional de daurat):
EL DAURAT


 
EL TALLER
OFICIS DE LA RESTAURACIÓ TREBALLS I PROJECTES
MÉS ENLLÀ DE LA RESTAURACIÓ CONTACTE
( on som )

MOBLES
EN VENDA


Trobem diverses tècniques usades al llarg de la història per a la realització de DAURATS  i POLICROMIES, tant en mobles com en talles religioses i d’altres tipus de mobiliari.

Hi ha tres tècniques destacades, tot i que en totes es pot usar tant or fals com or fi.

El relleu s’aconsegueix barrejant Cola Animal amb Blanc d’Espanya, i tallant-lo amb un escatador. L’or es pot adherir amb BOL D’ARMÈNIA (a l’aigua) o a  LA SISA. Sobre el daurat s’aplicava policromia i d’altres efectes, com l’estufat. Aquestes són les tres tècniques més emprades:
1. TÈCNICA DEL CISELLAT:  Primer es daura la superfície i, amb un cisell, se li fan els motius ornamentals. 
2.
TÈCNICA DEL RATLLAT:  Es fan incisions amb un "escatador" (eina per fer incisions sobre la carga (blanc d'espanya i cola). Això es fa abans de daurar la peça, i també es treballa sobre superfícies preparades
3.
TÈCNICA DE L'ESTUFAT: Es dona volum amb la preparació explicada abans (carga), i es perfila amb eines i escatadors com esculpint el volum, abans del daurat. 


TORNA A L'INICI


exemple DAURAT