Fotó Virtual

per Corrado Malanga 23/02/2016
Subtítols del vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=LS0NzS-O40E


Per a la física clàssica, el fotó és un sol objecte que no té massa.

Per a la física evideónica, el fotó virtual és el que s'assembla al fotó de la física clàssica perquè el fotó virtual, per al Evideon, és en realitat la fórmula límit de ressonància entre dos límits de ressonància que són: el fotó i el antifotón.

El fotó i el antifotón estan en ràpida interconversió entre si, és com una pel·lícula amb dues soles diapositives que s'alternen a una gran velocitat ...

Es veu alguna cosa que està entremig del fotó i del antifotón. El antifotón amb antimasa i el fotó amb massa produeixen el fotó virtual, és a dir, és un fotó que substancialment no té massa. És com quan miro el color groc i el color blau en ràpida successió entre si.

El groc és el antifotón, el blau és el fotó, no veig ni el groc ni el blau, sinó que veig el verd. El verd és el fotó virtual, el groc és el antifotón, el blau és l'expressió del fotó, en ràpida interconversió.

Per tant, la diferència que hi ha entre el fotó de la física, que és un únic objecte sense massa, i el fotó virtual de Evideon, que és l'expressió, la suma ponderada de dos objectes, un amb massa i un amb antimasa, produeix el fet que el fotó virtual i el fotó de la física semblin substancialment la mateixa.