Preàmbul I. La Renovació del Vot.

L'any 2004 es commemorà el 150è aniversari del Vot de Poble de Santa Oliva a la Verge del Remei. Es va renovar el Vot i s'actualitzaren el Goigs en conseqüència.

De ben segur, la Verge del Remei protegirà el poble, encara, del cólera i d'altres marfugues. El cas, però, és que el veïnat no està especialment espantat per les plagues bacterianes o víriques que, en aquests moments, roden pel món. Les mesures profilàctiques estan molt ben assumides per la pràctica totalitat de la població, de manera que hom disfruta d'una existència notablement asèptica.


>> Al segon preàmbul >> (La nova pesta)