VOCABULARI

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-V

Accepteu, Jesús, l'ofrena
d'eix Via Crucis sagrat,
i de mes culpes la pena
perdoneu-me de bon grat.

I que té com a resposta de cada una de les XIV estacions la tornada:

Per vostra Passió sagrada,
adorable Redemptor,
perdoneu altra vegada
a aquest pobre pecador.

I. Jesús víctima escollida
es condemnat a la mort;
per donar-me eterna vida
ell sofreix tan trista sort.
II. Jesucrist la creu pesada
porta al coll per amor meu;
jo mateix li he carregada
al pecar contra mon déu.

III. Jesús per volta primera
cau de cansament rendir;
sa creu tornaré lleugera
si a sos peus caic penedit.

IV. Al carrer de l'Amargura
Mare i Fill s'han contemplat;
miral's bé ¡oh vil criatura,
quin martiri els has causat!

V. A Jesús li dona ajuda
de mal grat el Cirineu;
per mes culpes merescuda
¿no voldré portar ma creu?

VI. Verònica compasiva
eixuga el front sagrat
de la sang, pols i saliba
amb qui jo l'he profanat.

VII. Com la creu és tant pesada
defallit cau novament,
cau Jesús cada vegada
que jo trenco un manament.

VIII. Jesús a plorar convida
a les filles de Judà;
si ploro ma mala vida
Jesús m'aconsolarà.

IX. Jesús tercera vegada
sense forces ha caigut;
¡ai! que cara l'ha pagada
ma obstinada ingratitud.

X. Li arranquen les vestidures
a l'Anyell immaculat;
¡oh faltes mies impures!
vosaltres l'heu despullat.

XI. Amb furientes martellades
és Jesús clavat en Creu;
jo sóc qui les ha donades
amb mes ofenses a Déu!

XII. Després de llarga agonia
el bon Jesús ha expirat;
davant seu ¿no ploraria
el gran crim d'haver pecat?

XIII. Rep Maria amb amargura
el cos de son Fill diví;
amb ma vida tan impura
jo he sigut el seu botxí

XIV. Dins el sepulcre reposa
el cos del meu Redemptor
agraït damunt la llosa
voldria morir d'amor.