MOVIMENT DE MESTRES
DE LES TERRES DE L'EBRE
PER A LA RENOVACI” PEDAG“GICA
retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre

PROGRAMA

DIVENDRES, 24 de maig
 
18,30 h. Benvinguda i acollida d'assistents
   
19 h. Presentació de la Memòria del curs2001/02 de la FMRP.
Informació de les signatures ILP 0-3.
Respecte la proposta de Ley de Calidad:
  - Què hem fet els diferents MRP
  - Què hem fet amb el MUCE?
   
20,15 h. Apertura de l'assemblea a càrrec de l'alcalde de Tortosa, Sr Joan Sabaté i Borràs.
   
  Joan Coma, president de la FMRP, es pronunciarà: "Què proposem de fer? Resposta a la proposta de Ley de Calidad".
   
21 h. Sopar
 
DISSABTE, 25 de maig
 
9 h.

Esmorzar

   
9,30 h. Presentació de la proposta de treball.
   
10 h. Treball en grups.
  1.- Anàlisi de les finalitats del Documento de Bases...
  2.- Anàlisi dels aspectes tècnico-organitzatius del Documents
  3.- Anàlisi dels aspectescurriculars.
   
11 h Cafè ofert per l'Ajuntament de Tortosa
   
11,30 h Continuació del treball en grups.
   
13,30 h Posta en comú.
   
14,30 h Dinar.
   
16,30 h Visita turística per Tortosa.
 

 
MRP Terres de l'Ebre © 2002