MOVIMENT DE MESTRES
DE LES TERRES DE L'EBRE
PER A LA RENOVACIÓ PEDAGŇGICA
retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre

Presentació

 

La XXIIa edició de l'Assemblea dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, que enguany celebrem a
les Terres de l'Ebre, s'enmarca en un context de política social i educativa on les propostes de contrareforma
presentades pel MECD han confirmat els auguris que en els darrers temps ja ens anunciaven els més pessimistes.

Els MRP, conscients de la importància de donar una resposta coherent amb la nostra forma de fer i pensar, ens proposem d'analitzar en aquesta trobada quines són les finalitats que planteja la proposta del govern central, quins són els aspectes tècnico-organitzatius i quins els aspectes curriculars que comporta.

Sobre aquest mateix tema farem un repàs de les diferents actuacions que hem dut a terme, ja sigui des del propi
MRP o conjuntament amb les altres entitats de la comunitat educativa de cada territori.

Tot plegat per dilucidar entre tots i totes, com sempre, quina estratègia de treball ens proposem per continuar en la nostra tasca de recerca per la innovació i renovació pedagògica.

Bon treball! 
MRP Terres de l'Ebre © 2002