MOVIMENT DE MESTRES
DE LES TERRES DE L'EBRE
PER A LA RENOVACIÓ PEDAGŇGICA
retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre
Jornada

La literatura oral i el seu aprofitament a l'aula

 

Presentació

Les nostres terres, com moltes altres, són riques en narracions i en fórmules orals. És lògic que algunes tinguen una mort natural, però és, i seria, bo que el medi escolar no contribuïsca a la disminució d'aquesta riquesa lingüística.
Com a mestres, ens adonem que en moltes ocasions l'atenció a l'expressió oral està bastant per sota a l'atenció que es té a l'expressió escrita (és més fàcil de controlar). Recordem també, l'extraordinari enriquiment que va significar l'organització d'agrupaments flexibles, i més concretament, respecte al tema que ens ocupa, se'n van poder crear d'expressió oral.
Un altre dels papers que poden realitzar els centres d'ensenyament —i que sens dubte realitzen— és el de recollir materials orals mitjançant la tècnica de l'enquesta o la recerca de testimonis orals i n'hi ha de prou reeixits. Creiem necessària la posada en comú d'aquestes experiències i la seua divulgació. Aquest és un dels objectius de la present jornada.
Un altre dels propòsits de la jornada és el de crear una xarxa d'informants per a possibilitar investigacions universitàries o d'estudiosos de la matèria, mitjançant els centres d'estudis o altres institucions culturals del territori.
Tenim els referents propers de Joan Moreira, Joan Amades, Enric Bayarri, Joan-Josep Rovira,...
Però les investigacions sobre les formes del llenguatge oral no han de ser exclusivament retrospectives, hom ha de tindre en compte les manifestacions actuals i una de les més destacades és la llegenda urbana, però, evidentment, no l'única.
Un capítol especial mereixen els contes ja que, normalment i en determinats contextos, passem de la llengua escrita a la llengua oral i la persona que llig ha de fer, en certa manera, d'intermediari entre el text escrit i l'oient.
L'interès d'aquesta temàtica no acaba en aquesta jornada sinó que més aviat han de començar...

Junta Coordinadora del Moviment de Mestres Terres de l'Ebre - febrer 2004


 
MRP Terres de l'Ebre © 2004