MOVIMENT DE MESTRES
DE LES TERRES DE L'EBRE
PER A LA RENOVACI” PEDAG“GICA
retrocedir E-mail MRP Terres de l'Ebre
PROGRAMA

Jesús Moncada: El seu record, els seus llibres

9 Inscripció i lliurament de materials.
   
9.30

Presentació de la jornada a càrrec dels Director Campus Terres de l'Ebre URV, Director dels SSTT de Cultura i Director dels SSTT d'Educació

   
10

Ponència: El context històric de Jesús Moncada (1941-2005), a càrrec del doctor en Història i professor de la URV Antoni Gavaldà Torrents.

   
11 Pausa
   
11.30

La vida i l'obra de Jesús Moncada vista per Hèctor Moret Coso

   
12.30 La vida i l'obra de Jesús Moncada vista per Xavier Moret Ros
   
13.30 Presentació de l'audiovisual preparat per TV de Catalunya.
  
MRP Terres de l'Ebre © 2006