LES MURALLES


Un dels principals monuments, i segurament, un dels més coneguts, que hom pot trobar a Tarragona, és la muralla romana, les restes de la qual encara es poden observar en la Part Alta de la ciutat.

Les restes visibles es situen al voltant dels passeigs Arqueològic, Torroja i St. Antoni, amb un recorregut aproximat d'uns 1200 metres, en el que es poden observar tres torres (La de l'Arquebisbe, la del Cabistol i la de St. Magí o Minerva), una porta (la de St. Magí) i set poternes.No obstant, sabem, per referències històriques, que fins al segle XVI, es podia reseguir pràcticament tot el perímetre de la muralla, que arribaria fins al port, amb una longitut adicional d'uns 3600 metres. Malhauradament, la construcció de les muralles modernes, i les posteriors modificacions, van comportar la seva pràctica desaparició.

En les restes actuals s'observa l'utilització de dos paraments diferents, que s'ha utilitzat com a argument per definir dues fases de construcció.


Fulla creada per Josep M. Puche i Fontanilles