Un General Peter Hans Kolvenbach, el dia de la seva elecció, el 13 de setembre de 1983     en EL POZO
  L'any  passat posava a la web algunes reflexions meves sobre un discurs del P. General dels jesuïtes, Peter Hans Kolvenbach, als provincials europeus.

  Vaig rebre una crítica, precisament d'un ex-jesuita:

La crítica
d'un vell company...
(28 abril del 99)
Miquel:

Ahir a la nit, al tornar de Barcelona, vàreig llegir  la teva web coneguda a través de la notificació teva  enviada a gent de la "Diàspora".

T'haig de dir que m'agrada la teva forma de comunicar-te, però també he de dir-te que m´ha produït una mica de mal gust de boca. Per això, avui a primera hora, t'escric aquestes linies per preguntar-te què pretens amb els teus missatges..., amb la teva web. No m´ha agradat el to de com parles del P.Kolvenbach i precisament a persones que ni tan sols són de la Companyia.
Trobo que pot crear mal ambient i ens dona una imatge confusa de tu mateix. Podria ésser una forma de comunicar-te amb jesuïtes descontents o amb ex jesuïtes crítics..., però amb gent de la diàspora...

M´agradaria, Miquel, que ens enviessis coses més positives, menys iròniques i menys crítiques.

Benvolgut...

    En primer lloc, moltes gràcies pel teu missatge. Ja em va agradar saber, al veure el llistat d'adreces, que podia entrar en contacte amb tu, de qui, d'en tant en tant, sempre he anat tenint notícies. A vegades, pels nostres amics d'en Marcel Légaut. 

    Confio que aquest intercanvi electrònic doni pas, i aviat, a un poder parlar directament, cosa que no crec que sigui massa difícil.

    En un principi, vaig pensar la web com un "menjar junts a taula", un sopar a on es va xerrant de diversos temes, tots ells no de la mateixa categoria. Ja des del primer dia deia que també sortirien "coses de jesuïtes", doncs -com és natural- és un dels temes dels quals es parla a la meva taula. 

La meva
resposta...
(29 abril del 99)
Deixa'm defensar-me una miqueta. El tema de "L'hora de les exclusions" és el darrer capítol d'un quadernet que vaig fer, a finals del 97, aprofitant una enquesta del grup de Missió Obrera per a la nostra reunió anual. Aquest quadernet és el que vaig anar publicant, mes a mes, des de l'octubre del 98 (quan vaig començar a fer la web). 

    A l'enquesta de Missió Obrera hi havia una pregunta sobre "Pertinença a la Companyia" i sobre el tema de quina activitat pastoral teníem. Vaig aprofitar els comentaris que ja tenia escrits (i que ja havia repartit entre el reduït grup de MO catalana) per a contestar a aquestes dues preguntes. Dir-te també que normalment els meus escrits són fragments de cartes al meu germà Ignasi i al Ramon Alaix (ambdós a Bolívia), i d'aquí provenen certes característiques d'estil. I el que és més important: son cartes entre jesuïtes, reflexions entre jesuïtes sobre la "vida religiosa"... 

    Durant aquests últims anys (i ja en aquells de la màquina d'escriure) ja feia una certa distribució d'aquests "fragments de cartes", alguns cops a través del Boletín de Misión Obrera, o a base de fotocòpia i distribució manual a les reunions. 

    Em preguntes que què pretenc amb la meva web: ampliar una mica aquest cercle de lectors; amb la pretensió (ja sé que una mica fora de la realitat) que molts d'aquests pocs lectors siguin capellans, religiosos o religioses; m'agradaria que el públic de Claret s'animés a llegir la web (no els hi faria cap mal). 

    A aquest públic potencial, un discurs del P. General de la Companyia de Jesús no els és indiferent, doncs tots sabem que la Companyia de Jesús, per sort o per desgràcia, marca camins a l'església catòlica, i més precisament a la "vida 
religiosa". 

    L'església catòlica viu (des de les esferes oficials) i promou un període d'involució: aquesta afirmació la comparteixo amb molts jesuïtes. Potser estic menys acompanyat (però no em quedo sol) quan afirmo que la Companyia viu també un procés d'involució, del qual el discurs del P. Kolvenbach als provincials d'Europa n'era una mostra (per a mi) al voler tallar uns camins (des dels "secularitzats" fins als "conventuals") que per a alguns jesuïtes havia estat la resposta que, a través d’ells, 
l’Esperit donava a la diversitat de situacions vivencials dels homes i dones d’Europa. I no crec que hagi de resultar estrany a ningú que algun d'aquests jesuïtes, força content de que el carisma ignasià pugui ser viscut de moltes maneres, hagi reflexionat, primer en veu baixa (en una carta al meu germà) i que, després, hagi volgut posar a l'abast d'altres (jesuïtes o no) aquestes reflexions. 

    No és (o almenys no vol ser) cap manera de comunicar-me amb jesuïtes descontents o amb ex-jesuïtes crítics... És (o almenys vol ser) una manera de comunicar-me amb jesuïtes contents de la forma actual en què vivim, la que hem anat descobrint al llarg de molts anys, gràcies a molts altres jesuïtes. I si a més, aquestes reflexions poden arribar a altres religiosos i religioses, i a altres cristians (o no cristians) preocupats -millor: contents-per "Déu i per les seves coses"..., doncs molt millor. 

    De tot això, de tots aquests camins per on ens porta la Vida, sí que m'agradaria parlar amb tu, a casa meva o a casa teva. 

    Adéu. I repeteixo: moltes gràcies.:

L'han llegit i han dit...Els comentaris que em van fer els primers lectors del fulletó. Són els que em van animar a fer aquesta web

Resar...Pregar...  Déu és un ser personal? L'experiència de la pregària ens porta a reflexionar si Déu és un ser personal. Auto-reflexió personal o comunicació directe amb Déu

Jesús de Natzaret, és la divinitat encarnada? Les afirmacions dels cristians sobre la divinitat de Jesús, quin sentit poden tenir avui dia en un món intercultural i en contacte amb altres religions

Autors que m'han ajudat a l'hora de parlar de Jesús Alguns autors es converteixen en testimonis que obren camí vers un coneixement no màgic de Jesús de Natzaret

Jesús, l'única solució? La contemplació de l'encarnació ens posa qüestions sobre si jesús és l'únic mediador, únic salvador i sobre el paper de les altres religions salvífiques

Déu intervé a la nostra història? Déu es manifesta com impotent senyor de la història

L'hora de les exclusions? Comentaris a un discurs del P: General dels jesuïtes: senyala els camins propis del carisma ignasià preguntant-se sobre diverses formes d'apostolat

El "requadre provocatiu" Uns quants exemples del que capellas i teòlegs saben i no volen comunicar als seus fidels. Vers una comprensió no teística de Déu

 
  Ara el P. General dels jesuïtes, Peter Hans Kolvenbach, durant la seva visita de desembre passat al barri de EL POZO, ha tornat a obrir camins de reflexió...
3 de desembre
Visita del P. General a la comunitat jesuítica de 
EL POZO
Pregunta i resposta
 
Si ho vols veure en PDF
 
También fue preguntado sobre el futuro de misión obrera (M.O.) y su difícil pervivencia. El general contestó que la situación social y política a la que respondió M.O. se ha modificado. Han aparecido nuevas sensibilidades desde los pobres en Europa (cuarto mundo) y M.O. no se ha involucrado suficientemente en ellas y tiene el peligro de quedar al margen. No le preocupa que desaparezca mientras haya jesuitas que trabajen con los pobres y en pobreza.
Aquest cop l'intercanvi epistolar ha estat amb Isidoro Galán, jesuïta de Cartagena (barri de Las Seiscientas), obrer de la construcció, durant uns quants anys Secretari General de Comissions Obreres de Cartagena. Actualment, és un jubilat més del barri
 
Carta de Isidoro Galán 
a Miquel Sunyol
Cartagena, 8 de febrero 2000
Querido compa Miquel:

Como no tienes esta información, te la envío para que la incorpores a tus disquets, y veas más claro, si es que dudabas, que le importamos un bledo a la Orden como tal movimiento de M.O.

No sé cómo enjuiciarás el diagnóstico del General. A mi me parece su juicio mezquino, utiliza el método de medias verdades y despacha la aventura más seria surgida de la "ecclesia" desde el estamento clerical en todo el siglo XX. Y al referirme a la aventura, la sitúo como la parte jesuítica del movimiento de los curas obreros.

Creo que este movimiento entre nosotros se rompió demasiado pronto -la permanencia hasta la jubilación es tan insignificante que no se ha notado-. Quizás el acercamiento a la Institución nos hizo no valorar lo que tenía el colectivo de alternativo, desclericalizador, puente hacia la "eclesia laica" en el seguimiento del laico revolucionario Jesús de Nazaret.

De todas formas la S.I: nunca entenderá a un colectivo que vive al margen de su poder, no integrado en su organigrama y que se toma en serio a los pobres-explotados como sujeto y no como objeto de la Caridad.

Bueno, Miquel, que conste que no me han sorprendido las apreciaciones del General en jefe, siempre a las órdenes de la alta política vaticcana.

Oye, no sé si habrás visto la entrevista con Batolomé Meliá del nº 64 (octubre-diciembre 1999) de Jesuitas, en la que relata la vida y muerte de Vicente Cañas. Recuerdo que tú me hablaste de él hace mucho, pero me sorprendió que viniera en semejante Revista.

A ver si nos vemos…¿Coincidiremos el 12 de marzo en la abstención en en voto?

Un fuerte abrazo

Isidoro

Querido Isidoro: 

Gracias por tus informaciones y, también, por tus comentarios. Ya sabemos que las opiniones del P. General sobre Misión Obrera -al menos cuando expresa su pensamiento de forma directa y espontánea- no es que sean muy felices. Recuerdo cuando dijo -quizás de una forma excesivamente espontánea- que lo nuestro podría "equivaler a privar a un obrero de un trabajo que necesita". Tal "espontaneidad" de nuestro P. General mereció -que yo sepa- una carta de Ramiro Pàmpols al General y unos comentarios míos publicados en el nº 44 de nuestro boletín de Misión Obrera
 

Els meus comentaris
publicats en el butlletí de MO
Sobre la carta
de Ramir Pàmpols
al General
Estoy totalmente de acuerdo contigo de que el general utiliza aquí el método de "las medias verdades". Puedo estar de acuerdo con las tres o cuatro afirmaciones del general: 
1. La situación política y social a la que respondió M.O. se ha modificado 
2. Han aparecido nuevas sensibilidades desde los pobres en Europa (cuarto mundo) 
3. M.O. no se ha involucrado suficientemente en ellas 
4. M.O. tiene el peligro de quedar al margen 

La primera afirmación reconoce que el movimiento de los curas obreros (quizás para ser más exactos deberíamos decir de los "prêtres ouvriers"), contexto en el cual debemos situar a la llamada "misión obrera" de los jesuitas, nace en una situación política y social determinada y concreta. Al menos, somos "hijos legítimos" de la realidad. Implícitamente reconoce que fue una respuesta "política" 

Pero el general no dice (y aquí no sabemos si es porque no lo sabe o porque no lo quiere decir) cuál fue esta "situación política y social determinada". 

Algunos analistas sitúan el "nacimiento" del movimiento de los curas obreros (de los "prêtres ouvriers") en la Segunda Guerra Mundial, cuando, sin pretenderlo, cristianos -algunos de ellos sacerdotes- y comunistas (ya sea en la resistencia o en el trabajo obligatorio) se encuentran juntos luchando por una misma causa. 

Fue una experiencia profunda, la caída de un doble muro: uno, el que los católicos habían levantado con el Syllabus frente al mundo moderno; el otro, el que los marxistas, ignorando sus raíces judeo-cristianas, erigían frente a toda creencia en un Dios de "un mundo otro". Fue, para los cristianos, la experiencia de "una fe otra", una fe que podía ser compartida con cualquiera que buscara "un mundo otro". 

Sin necesidad de "vuelos transoceánicos a la búsqueda de pobres", algunas frases del Evangelio se abrían a una nueva comprensión: "Buscad el Reino…". Y era una nueva comprensión que destrozaba la vieja seguridad de que la fe sirve para algo. ¿Para qué sirve la fe si, sin ella, también se "busca el Reino"? En "una situación política y social determinada", ¿qué diferencía el cristiano del comunista? La sola posibilidad de poder ponerse esta pregunta destrozaba cualquier tratado de "Ecclesia" de la B.A.C. 

Fue una profunda experiencia teologal… 

Acabada la resistencia, acabado el trabajo obligatorio, ¿debía darse por acabada esta "experiencia teologal"? 

Carta de Miquel Sunyol 
a Isidoro Galán
Bonavista, 26 de febrero del 2000
 
 
Entrevistado por Pedro Miguel Lamet en MAGAZINE, DIARIO 16,  del 1/12/94:
Pregunta:
Otro tema de frontera en el que se desenvuelven los jesuitas es el de la llamada inculturación. Algunos descubren a Dios en culturas milenarias no cristianas y quieren buscar junto a ellos, más que imponerles una fe.  ¿Están llamados los jesuitas a tender un puente entre Oriente y Occidente?
Respuesta:
Todo depende de cómo se entienda la inculturación. Hoy día, por ejemplo, inculturarse en Europa en el mundo obrero, en tiempos de paro, podría equivaler a privar a un obrero de un trabajo que necesita.
Reportaje realizado por Juan Fernández Castaño, aparecido en Magazine dominical de EL MUNDO (15/1/95), en el cual incluye una entrevista con Hans Peter Kolvenbach. 
Pregunta:
No deja de sorprenderme encontrar jesuitas obreros en fábricas y cinetíficos, taxistas o actores en Hollywood, detentadores de una dinámica de vida que exalta la creencia en un Dios a través de la gloria del hombre, abiertos a rituales y costumbres de todas las naciones, maravillosamente acomodados a las necesidades del otro. ¿Cuál es la virtud de esta acomodación? ¿Es hipocresía o verdadero interés por el individuo?
Respuesta:
Toda cultura debería hacerse capaz de descubrir en el rostro de Cristo rasgos que manifiesten que Él es el cumplimiento del deseo más hondo de sí misma, de esa cultura.
A la mateixa entrevista. 
Pregunta:
¿Para cuándo las mujeres sacerdotisas? 
Respuesta:
Espero que nunca, puesto que si eso ocurreira, se perdería en el interior mismo del misterio de Cristo, lo que mujer y varón simbolizan en su diversidad.. Esto es lo que enseña el Oriente cristiano desde hace siglos.
El Syllabus  o col·lecció dels "errors moderns" publicat el 8 de desembre de 1864, en temps de Pius IX. El 3 de juliol de 1907, en temps de Pius X, el Sant Ofici, pel Decret Lamentabili, torna a publicar un llistat dels "errors dels modernistes sobre l'Església, la revelació, Crist i els sacraments".
Si els vols llegir...
Algunos quisieron seguir en ella: era necesario "encarnarse"(1) en "una situación política y social determinada". Era aceptar el descubrimiento del "lugar teológico": no era posible la experiencia teologal encerrado en el mundo de los creyentes ni manteniendo el estatus social de "clérigo". "Una situación política y social determinada" era compartir la lucha por "un mundo otro" con otros hombres y mujeres que no compartían nuestras creencias. 1) Utilizo el lenguaje de la época, cuando todavía se creía que Dios se había encarnado, se había hecho hombre 
Era, ciertamente, "la aventura más seria surgida de la «ecclesia» desde el estamento clerical en todo el siglo XX". Acepto esta formulación tuya, pero no quisiera olvidarme de otros clérigos que a principios de siglo, desde situaciones intelectuales, intentaron "tender puentes"(2)hacia el mundo moderno ("aventura" que también fue condenada). . 2) La imagen de "tender puentes" podría ser sustituida por la de "horadar un túnel": iluminaría más toda la oscuridad de la "aventura". El tema místico de "la noche oscura" no es ajeno ni al movimiento modernista ni al movimiento de los curas obreros.
El "Vaticano", mejor que otros, comprendió toda la seriedad de la aventura. Fueron consecuentes y la condenaron. Condenaron lo que a la larga podía echar abajo la cúpula de San Pedro: este "colectivo alternativo, desclericalizador, puente hacia la «ecclesia laica» en el seguimiento del laico revolucionario Jesús de Nazaret". El Vaticano comprendió que no era algo para "trabajar con los pobres" 
Déjame hacer de Mt 13,52(3): hace unos cuantos años, con motivo de la "salida" de Fernando Cardenal, le escribí una carta al P. General (el mismo que ahora, y hablo del 84(4)), en donde le insertaba estos párrafos: 
Si me permite, quisiera dejar ahora la palabra a dos amigos míos jesuitas para acompañar su repetida afirmación de "que nadie tendrá que dejar la Compañía por la única razón de trabajar con los pobres". 
Comentando por carta, hace ya algunos meses, el caso del P. Cardenal, mi amigo, misionero en Bolivia, me decía: 
  Una vez más se ve que no hay acuerdo entre lo que decimos y lo que vivimos. Decimos que tenemos una opción preferencial por los pobres, pero a la hora de la verdad preferimos darles una limosna y no que sean los pobres organizados los que conquisten sus derechos. A la Iglesia le da miedo un pueblo de pobres que vean un sentido a su vida y que quieran ser cristianos al mismo tiempo. Prefiere que estos pobres se vuelvan "ateos" 'para poder decir: «Ya lo decíamos nosotros»(5)
Mi segundo amigo ya hace años que pasa hambre en las tierras cada vez más secas del Tchad(6). En una de sus cartas, diciembre del 74, decía hablando de la Compañía:
  Es una verdad innegable -y de agradecer- que ella nos ha dejado y nos deja experimentarlo todo. Sólo una cosa no nos puede dar, a mi parecer: compartir de verdad la condición de los pobres del mundo, y desligarnos efectivamente de los que los hacen pobres.
Dejo ya de sacar cosas viejas del arcón...
3) El les dijo: "De modo que todo letrado que entiende del Reinado de Dios se parece a un padre de familia que saca de su arcón cosas nuevas y viejas".

4) Mi carta es del diciembre del 84. El párrafo central es el siguiente: "Quisiera hacerle una pregunta. Por su carta me entero que ya en el año 1982, cuando el P. Cardenal sólo tenía «un importante puesto directivo en la juventud sandinista», el P. Dezza le hizo una «petición expresa de dejar su cargo en la juventud saninista». Ante esta información, le preguntaría si el P. Dezza o usted mismo han hecho la misma petición a nuestro compañero P. Enric Puig, desde hace algunos años Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. En caso negativo, ¿podríamos saber las causas?"

  (En la actualidad, Fernando Cardenal ha vuelto a reingresar en la Compañía y Enric Puig es Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de Barcelona).
5) La Compañía de Jesús le ha premiado su clarividencia nombrándole Provincial de Bolivia. ¡Qué amistades tengo!

6) En la actualidad, es uno de los "misioneros" que los jesuitas de Catalunya han enviado a Girona 

Debemos comprender que para nuestro "General en jefe, siempre a las órdenes de la alta política vaticana" no sea motivo de preocupación, sino de alivio, la desaparición de Misión Obrera, el final de esa "aventura", la extinción de esa experiencia teologal (7), el aborto de una «ecclesia laical»… 

Aquí podría acabar la carta, pero la fotocopia que me mandaste me lo impide. Después de la visita a la comunidad del Pozo, el P. General fue al colegio de Chamartín, en cuyo salón de actos del "Colegio Nuestra Señora del Recuerdo", "tuvo ocasión de encontrarse con un amplio grupo de laicos colaboradores y amigos de la Compañía", en donde pudo ir "desgranando las líneas maestras de la colaboración con los laicos en la misión". 

La relación remitida por Agustín Alonso, Coordinador de la Comisión de Apostolado laical, no nos lo dice, pero el lector puede intuir la preocupación del P. General por si desapareciera "ese amplio grupo de colaboradores del trabajo apostólico de los jesuitas".

(7)Hace poco uno de mis nuevos amigos interneteros de nombre vasco me escribía: "El tema de la unidad en lo Divíno y la experiencia de Dios, experiencia liberadora y por tanto incontrolable desde cualquier "organización", es algo casi proscrito en nuestra religión (bueno en realidad en la mayoría de religiones), ¿por qué ese miedo a una cuestión fundamental. Creo que esa experiencia es más frecuente de lo que parece y nada tiene que ver con la imagen de mistico como equivalente de ser especial, casi un anacoreta, y totalmente fuera de la sociedad
Que nadie se lleve a engaño. El laico es en la Compañía un mero "colaborador del trabajo apostólico de los jesuitas". Su relación con ellos no nos abre a nuevas experiencias, ya que "vivimos de una misma experiencia e inspiración ignaciana" (naturalmente, la nuestra).(8)

A nuestro P. General le es fácil comprender a ese grupo de colaboradores, pero ni él, ni la Compañía, ni la S.J. podrá "nunca entender a un colectivo que vive al margen de su poder, no integrado en su organigrama y que se toma en serio a los pobres-explotados como sujeto y no como objeto de la caridad". 

Acabo ya, adelantándote que el 12 de marzo coincidiremos en la abstención. Considero desde hace años que la abstención es una opción política seria. Y el cuento de los "partidos democráticos" y de la "España democrática" se pone una vez más de manifiesto con la prohibición a los EH de propugnar la abstención en los espacios gratuitos.

Saludos a tu gente. 

Miquel

 (8)Intentar que els "col·laboradors laics" tinguin la mateixa espiritualitat (espiritualitat ignasiana, els exercicis, el carisma laïcal ignasià) que nosaltres "representa, segons el Provincial de Catalunya, un gran esforç econòmic". És el programa FORPE, que actualment compleix deu anys, dirigit al profesorat laic dels col·legios dels jesuïtes de Catalunya
Gràcies per la visita
Miquel Sunyol
sscu@tinet.cat>
Abril 2000
Última actualització: novembre 2016
Per dir la teva Pàgina principal de la web
 

Pàgina de"Coses de jesuïtes"


 

Temes teològics          Temes bíblics        Temes eclesials          Coses de jesuïtes
Catequesi nadalenca (2000)      Catequesi eucarística (2006)    Catequesi sobre el Parenostre (2012)
Catequesi sobre l'error del Déu encarnat (2014-2016)      Els amics de Jesús ¿pobres o rics? (2014)
Spong, el bisbe episcopalià (2000)     Teología Indígena (2001)      Fernando Hoyos (2000-2016)     Amb el pretext d'una enquesta (1998)