Serveis Agrícoles

Oferim serveis d'acondicionament de finques i projectes integrals per al disseny de noves plantacions. Tot tipus de serveis per al sector de l'avellaner, noguers, ametllers, la vinya i l'olivera. Projectes per a la instal.lació i muntatge del cultiu d'olivers en intensiu. Serveis d'emparrats per al sector de la vinya. Oferim tot tipus de serveis complementàries a les plantacions, despedregadores i trituradores de pedra, desbrossadores d'herba.