L'Empresa

FERCA AgroEntorn és una empresa creada l'any 2000. Hem sorgit del camp i la nostra activitat s'ha centrat en sectors relacionats. En aquests moments els serveis que oferim es poden agrupar en quatre grans línies:

Treballs en el sector forestal, neteges i desbrossaments de boscos, perímetres de protecció a les zones habitades, neteges de vores de camins i de carreteres, ... Tanques per animals en grans explotacions, pasos canadencs, ..., reforestacions de boscos.


    Treballs en el sector de la jardineria on ens hem dedicat tant al sector de grans zones industrials com al petit jardí privat

Treballs en el sector agrícola. Oferim serveis d'acondicionament de finques. Projectes integrals per al disseny de noves plantacions. Projectes del cultiu d'olivers en intensiu. Tot tipus de serveis per al sector de l'avellaner. Serveis d'emparrats per al sector de la vinya. Despedregadores i trituradores de pedra.

 

I complementem aquests treballs amb serveis utilitzant la mateixa maquinària en altres sectors, per exemple, la neteja de platges diària en la temporada d'estiu o el seu acondicionament després d'un temporal. A més disposem del servei de venta de productes relacionats, plantes, material per emparrar vinya i tancats de fusta, entre d'altres.