Fons Monetari Internacional: Amb cinquanta anys n'hi ha prou

(6 octubre 1994) Aquests dies es celebra a Madrid la reunió anual del Fons Monetari Internacional i de les altres institucions que vetllen per a que la economia mundial funcioni com funciona. Els sectors beneficiats per aquestes institucions (això inclou mitjans de comunicació) intentaran fer un elogi no crític del paper que han jugat l'últim mig segle, magnificant els seus "èxits" assolits i la seva contribució al "desenvolupament" de la Humanitat. No obstant, a qualsevol observador imparcial no li pot costar gaire de veure que per molt que ho tractin d'amagar sota la pantalla de les grans declaracions, des de fa massa temps s'està produint un imparable augment de la misèria, de la desigualtat social i de la destrucció ambiental. Aquestes institucions son les principals defensores dels interessos econòmics d'una minoria, contribuint a la creixent concentració de riquesa en cada vegada menys mans. En les societats del nord augmenten els sectors que queden marginats dels beneficis del "desenvolupament", mentre la immensa majoria de la societat que habita el planeta queda totalment exclosa dels fruits d'un model de progrés basat una la inexorable necessitat de "modernització", accelerant l'esgotament de recursos naturals i polucionant la biosfera. Després de la Guerra Mundial els amos d'aquest món van determinar que la infinitat de pobles, cultures i formes de subsistència allunyats de la forma de producció occidental eren "subdesenvolupats". Amb aquesta catalogació els unificaven tots, i, amb aquestes institucions de abast mundial, els començaren a conduir cap al seu destí inexorable, el desenvolupament. Aquestes institucions, el FMI, el Banc Mundial, el Grup dels 7, el GATT són una forma de govern mundial que porta a legitimar els poders rectors vigents, accelerant la consolidació d'estructures polítiques totalment incontrolables pels individus i pels pobles. Ningú els ha votat, només representen a una elit privilegiada, però diuen als governs quina ha de ser la seva despesa pública i quin ha de ser el salari dels treballadors. Els ajustaments estructurals de l'economia imposats a nombrosos països han matat a més gent a causa de la misèria que han provocat que no pas les anteriors dictadures militars i, descomptant al 20% de la població, encara es hora de que la gent percibeixi els beneficis i l'abundància promesos a canvi de tant de sacrifici. Cada xiquet llatinoamericà neix devent als bancs occidentals més de 2000 dòlars, gràcies al finançament de nombrosos macroprojectes de "desenvolupament" improductius i als forçats programes d'ajustament. Els préstecs han passat de ser la solució a ser el problema. Aquest deute sagna les possibilitats de supervivència de molts, però aquestes institucions no només han dit que no pensen alleugerir el deute sinó que han el.ludit la seva responsabilitat en aquest desastre. La impressió que s'extreu de la reunió de Madrid és que continuaran els business as usual. Encara que hagin parlat d'"evolució" sembla que no hi haurà canvi en les polítiques empobridores de petits productors, de dones i dels sectors populars. Parlen d'expandir el seu paper com estrategs dels desenvolupament global, però el seria millor retallar les seves operacions i el seu poder. Destruint la capacitat productiva local dels països, les fracassades polítiques d'ajustament han causat un dany irreparable. Aquestes institucions estan massa lluny de la gent del poble i continuen generant pobresa i destrucció ambiental, ignoren les nombroses crides de Organitzacions no Governamentals, d'experts i de grups ciutadans locals per a que permetin més participació en el disseny dels programes econòmics nacionals i per a que augmentin l'accés d'informació que facilitaria l'involucració ciutadana. Per les conseqüències ecològiques i socials que està tenint i tindrà el procés de globalització i la mal anomenada lliure competència econòmica (no és lliure, està controlada per grans corporacions) moltes persones i organitzacions independents plantegen l'oportunitat d'establir institucions que vetllin pel medi ambient i la protecció dels més dèbils. En absència de mecanismes de redistribució, el procés de concentració de riquesa esdevé imparable. Conscients dels riscos cap al caos que comporta el desplegament incontingut del capitalisme, s'estan donant petits passos per a configurar una forma de govern mundial (FMI, GATT, etc.). La contestació que aquestos han tingut a Madrid pel fòrum de diverses ONGs, tals com la plataforma 0'7 i altres no és només una invitació a l'esperança, sinó també a l'acció.

-Tornar als escrits d'Enric Carbó
-Envia'm comentaris, crítiques o el que vulguis