Centre d'Iniciatives Culturals i de Comunicació
Humor :-) gràfic

  El Poloni / Flánagan / Sole / Topolino / Benito

Participació en projectes

Coordinació:
Meritxell Boada i Feliciano Navarro

Amb la col.laboració de:
César Reglero / boek861.com

I de: