Centre d'Iniciatives Culturals i de Comunicació
Humor :-) gràfic
Pàgina principal

Participació en projectes:

La Declaració Universal dels Drets Humans. Cada article, un acudit:
www.edu-dh.org/humor/dudh2
(abans a: www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/dudh2)
Més informació sobre aquest projecte:
català, castellà

La feina d'Amnistia Internacional il.lustrada amb 22 acudits:
www.edu-dh.org/humor/ai
(abans a: www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/ai)