La Banda de Música d'Ulldecona té una antiguitat de més de 130 anys, segons s'ha pogut confirmar a partir de documents existents als arxius d'Ulldecona i Amposta, els quals evidencien la seva existència ja a l'any 1870. Anys més tard,aquesta associació en convertirà en dues per posteriorment tornar-se a fondre en una de sola.

Al llarg de tots aquests anys d'existència han anat canviant els directors, els músics, ha anat fluctuant el nombre de membres, la qual cosa possiblement és la raó que més ha contribuït a mantenir viva l'entitat, a pesar de tots els entrebancs trobats pel camí, fent que no s'hagi perdut la ilusió per mantenir activa la tasca de l'ensenyament musical als joves del municipi.

Són centenars els alumnes que han passat per l'escola de música, que han rebut una notable formació tant a nivell de llenguatge com d'instruments que els ha permès, a alguns d'ells, poder continuar els estudis musicals als conservatoris de Tarragona, Barcelona i més recentment, fins i tot a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya).

La banda de Música d'Ulldecona ha passejat el seu repertori musical fonamentalment per terres catalanes, però també per la resta de l'Estat Espanyol i l'estranger (Itàlia, França, Andorra)

amb una gran diversitat de peces (clàssiques, temes de pel·lícules, sardanes, pasdobles...) sempre adeqüant-se a les necessitats, gustos i tradicions de la població on es va a actuar.

Des de setembre de 2.006 n'es el director Joan Nadal Girona, natural d'Ulldecona. Així, d'aquesta manera, la Banda de Música d'Ulldecona ha vist augmentar gradualment el nombre de músics i també la seva qualitat musical, i s'ha convertit actualment en una banda moderna i preparada per a qualsevol tipus d'esdeveniment musical.


 

 
Presentació | Història de la Banda | Components actuals | Dades d'interès | Junta directiva
Àlbum de fotos | Escola de Música | Contactar amb nosaltes | Enllaços d'interès
 
 
Banda de Música d'Ulldecona