Índex Deutsch-Spanische Zwischenwelten: Neue Horizonte... - Fòrum Número 10 (2003)


 

Presentació del Nou Número de Fòrum

       Benvolgut lector/benvolguda lectora,

       Ens trobem davant la desena edició de l'anuari de la nostra associació. Tal i com hem dit en repetides ocasions, entenem que aquesta és una eina clau per a la difusió de les nostres recerques dins el sector de la filologia germànica en el nostre país. Per això, la nostra voluntat ha estat i és de donar entrada a totes aquelles contribucions aportadores d'investigacions que tinguin una relació directa amb els estudis de llengua i literatura alemanyes, l'ensenyament de l'alemany com a llengua estrangera, la traducció i la interpretació, i tot allò, finalment, que estigui relacionat, d'una manera o una altra, amb el món i la cultura alemanys.

       Presentem aquest anuari sota el títol genèric de Deutsch-spanische Zwischenwelten - Neue Horizonte für die spanische Germanistik zu Beginn des 21 Jahrhunderts. És un títol volgudament holístic a fi i efecte de deixar obertes les portes a qualsevol enfocament que sigui capaç d’aportar una visió enriquidora d’aquesta branca del coneixement que és la filologia germànica. Com podreu comprovar, la quantitat, qualitat i interès de les contribucions que us presentem en aquest número, i que vénen signades per especialistes de gairebé tots els centres universitaris de l’estat espanyol i d’alguns de fora, alemanyo-parlants i d’altres, ens permeten deduir i afirmar que l’objectiu que s’ha marcat aquest anuari no sembla pas anar malencaminat.

       Com ja és tradicional, hem estructurat l'anuari en dues parts: a la primera, presentem les ponències que es van presentar en el marc del Vè Congrés de l'A.G.C., celebrat a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili els dies 3, 4 i 5 d'abril del 2003; a la segona i darrera, les ressenyes rebudes.

       Voldríem saber més de vosaltres, els nostres lectors i lectores, així com de les vostres necessitats i interessos concrets, a fi que l’enfocament que donem a FÒRUM s’adigui realment amb les vostres expectatives, i, en ultra, a fi de poder adoptar, amb els consells i suggeriments que ens feu avinents, una metodologia editorial que redundi en la seva qualitat científica i comunicativa. Us agraïrem, doncs, totes aquelles comunicacions vostres encaminades a millorar l’anuari i augmentar el seu interés per a tothom.

ÍndexDeutsch-Spanische Zwischenwelten: neue Horizonte... - Fòrum Número 11 (2004)