Alresoft on lineHistòria

Alresoft on line va sorgir d'una iniciativa d'un noi de les comarques de Tarragona, l'Àlex, que llavors tenia només 12 anys, d'augmentar la presència del català a la xarxa a l'any 1997. Actualment hi ha alguns col·laboradors però són mínims i coses puntuals, la feina del portal la fa el mateix webmestre. Durant als als 1997 i 1998 va ser un tipus de pàgina en proves més de caire personal que de portal, on s'anaven creant serveis, escalfant motors i ideant un portal català.

Durant els anys 1999 i 2000 Alresoft es va consolidar a Internet amb el nom d'Alresoft on line, el portal d'internet en català, i va començar a presentar serveis diferents i va renovar tota la seva web radicalment. L'any 2000 va ser un any clau. Alresoft va traduir scripts d'IRC al català, i això el va donar a conèixer a tothom i a tenir la quantitat de visites tant gran que té ara.

Al setembre de l'any 2001, Alresoft vivia un dels seus millors moments. El portal havia passat a tenir un centenar de visitants diaris, i 2 centenars i mig al cap de setmana, i va renovar tota la pàgina web per segon cop, que és l'actual, incrementant els serveis a 30, més d'11 llengües diferents i serveis digitals, amb xats i fòrums propis. A les 11 lengües només està traduit un 10% dels serveis, l'única llengua del portal és el català. El 2002, Alresoft compta amb 2 o 3 centenars de visites diàries, que pot arribar a quatre o cinc centenars als caps de setmana. L'any 2005 una sèrie de factors i la dificultat en sí de mantenir el projecte produeix una disminució de visitants però això no impedeix una renovació i un llançament d'un nou portal d'Internet.

Evolució de la pàgina web (1997-2006)

Anys 1997 i 1998: Projecte de portal

Alresoft on line era més aviat una pàgina personal que no pas un portal d'internet. Podríem dir que durant aquests 2 anys, el portal existia però estava totalment en proves. S'anaven provant serveis, buscant maneres d'arribar a la societat catalana, i sobretot es tenia entre mans el projecte de creació d'un portal d'internet en català: Alresoft on line. Però en aquella època, l'any 1997, l'oferta de portals d'Internet era molt reduïda i els dissenys web de les pàgines llavors més importants eren molt senzills.

Com es pot veure, no hi havia masses visites a la pàgina web i no es va canviar mai el disseny. La pàgina principal era la primera que es pot veure a la fotografia, mentre que la pàgina inicial abans d'entrar a la web era la segona. Mentre aquestes webs estaven actives, ja existia una pàgina anomenada "Alresoft" que disposava de programari en català per a baixar-se però estava en proves i era independent d'aquesta. Així doncs, hi havia una pàgina web paral·lela a aquesta i per tant ens trobem amb dos pàgines web (una de personal i una anomenada "Alresoft" de forma separada i en proves).

Anys 1999 i 2000: Llançament d'Alresoft on line com a portal

 

L'any 1999 hi va haver una petita etapa de transició entre la web personal, projecte de portal, cap a Alresoft on line. Aquí ja es pot parlar pròpiament del llançament d'Alresoft on line com a portal, tot i que ja havia existit els 2 anys últims un projecte de web i a més d'una segona web separada anomenada "Alresoft". Aquí es podria dir que es produeix la unificació en un sol i únic portal. La transició de l'antiga web a Alresoft es va fer d'una forma peculiar. En primer lloc es va crear una web unificada anomenada "Alregrup, el grup de webs d'Alresoft" i s'hi van anar agrupant tots els serveis que en les dos anteriors pàgines web s'hi trobaven. Amb AlreGrup es provaven tots els serveis de notícies i tot el que havia de tenir el portal. Definitivament i un cop es va assolir un cert èxit, AlreGrup i la resta de webs varen desaparèixer per donar lloc a una única: Alresoft on line (el nom que rebria el portal d'Alresoft),

Durant els anys 1999 i 2000 la imatge del portal va ser la que podem veure a dalt. Primer, d'un caire més de programari català, després de portal d'internet en català. L'any 2000 la pàgina va ser famosa per la traducció d'script en català i les visites van ser de centenars cada dia. Fou el gran "boom" del portal, que comptava amb una gran quantitat de visites que van arribar com a màxim a ser un miler al dia, tot i que en realitat fou més usual que aquesta xifra fos de centenars. Tot i així, al llarg dels anys la xifra no s'ha pogut mantenir per la dificultat que tot plegat comporta.

Anys 2001-2005: consolidació d'Alresoft on line

 

Sobretot els dos primers anys d'aquesta etapa foren els més fructífers. Alresoft era cada dia més visitat i conegut. Es va aprofitar el "boom" assolit de visitants per llançar una nova oferta de portal, que seria vigent durant 4 anys. El portal rebia molta participació per part de la societat catalana, les visites poden arribar de 3 a en algun cas 5 centenars diàries. El portal disposa de 30 serveis, que han augmentat en comparació a l'any 2000 i s'actualitza permanentment . L'any 2003 la mitja de visites és lleugerament inferior, ja que resulta difícil de mantenir, però continua sent de centenars.

Any 2006: la quarta web, unflem la quarta roda

L'èxit assolit en el passat per Alresoft on line es devia en gran mesura per la descàrrega de programari informàtic basat en eines de xat, que després de l'èxit del programa de conversa instantània de Microsoft (MSN Messenger) va fer que molts usuaris s'hi passéssin i que per tant deixessin en menor mesura de fer servir el mIRC (programa de xat no tant utilitzat en què Alresoft traduïa scripts al català). Això provoca que les visites disminueixin, però la popularitat del portal continua. Després de molts anys de tenir el mateix disseny, Alresoft decideix fer un nou pas i crear un nou model de web més modern, amè i sobretot senzill.

Inici Alresoft