Alresoft on line


Informació diversa

Enquesta als usuaris. Feta l'any 2002.

Edat dels usuaris

Nota que rep el portal Alresoft on line

Un 8 - 67 persones
Un 8,75 - 1 persona
Un 7 - 47 persones
Un 7,75 - 1 persona
Un 9 - 41 persones
Un 10 - 39 persones
Un 1 - 4 persones
Un 6 - 9 persones
Un 5 - 9 persones
Un 9,5 - 1 persona
Un 3 - 1 persona
Un 7,5 - 4 persones
Un 8,5 - 4 persones
Un 6,5 - 1 persona
Un 7,65 - 1 persona
Un 3 - una persona
Un 7,5 - 4 persones
Un 8,5 - 4 persones
Un 6,5 - 1 persona
Un 7,65 - 1 persona

Nota mitjana d'Alresoft on line --> 7,75 [Alresoft on line aprova, i amb bona nota!]

Feta amb 231 persones

Idioma de preferčncia

Coneixement del catalŕ

Per quč entreu a Alresoft on line?

Quč us considereu?

Inici Alresoft