GRUP DE FILOSOFIA ANALÍTICA

Secció de Filosofia Contemporània - Societat Catalana de Filosofia
   
 
Seminaris de Formació del Professorat
   
inici
 
identitat
Curs 2009-10: anàlisi de 10 textos clàssics i contemporanis sobre identitat (I)
   
data
títol
ponent
text
guió
 
Identitat numèrica i identitat personal
     
13 gener
ARISTÒTIL
Física II, 2 i Metafísica VIII, 6.
Julian Marrades
Universitat de València
27 gener
THOMSON, Judith
L’estàtua i l’argila
Sònia Roca      
Universitat d'Stirling
17 febrer
HUME, David
Tractat de la naturalesa humana
– Llibre I: Part IV: Section VI: De la identitat personal.
Josep Lluís Prades
Universitat de Girona
24 febrer
LOCKE, John
Assaig sobre l’enteniment humà Llibre II, Capítol XXVII: De la identitat i la diversitat.
Ignacio Vicario
Universitat Autònoma Madrid
CANVI
DE DATA

2 juny
WITTGENSTEIN, Ludwig
Ocasions filosòfiques: Notes sobre dades dels sentits i experiència privada.
Manuel García-Carpintero
Universitat de Barcelona
24 març PERRY, John
Diàleg sobre la identitat personal i la immortalitat. 
Sergi Oms
Universitat de Barcelona
 
Identitat cultural i identitat nacional
     
14 abril
MOULINES, Ulises
Manifest nacionalista (o fins i tot separatista, si volen)
David Pineda
Universitat de Girona
   
28 abril
REQUEJO, Ferran
Política i filosofia: pluralisme i justicia en les democràcies liberals
Ferran Requejo
Universitat Pompeu Fabra
CANVI
DE DATA

19 maig
GLOVER, Jonathan
Nations, Identity and Conflict
Sergi Rosell
Universitat de València
 
26 maig MARGALIT, Avishei & RAZ, Joseph
National Self-Determination
Joan Pagès
Universitat de Girona
 
   
programa en PDF
 

més informació: GrupFilosofiaAnalitica@gmail.com