Altar ermita
2007
Exterior ermita
2007


Font ermita
2007
Transllat de l'aigua
2007Un altra cova al Fortí de Sant Jordi
2007