Genealogia
Principal Passatemps Feina Genealogia Sant Martí

 

Arbre Genealògic de la família LLORENS CREUS

 

Nom Naixament Defunció  Població
p Llorens Rubió, Josep 20/12/1930 Pujalt
m Creus Ibañez, Carme 27/06/1931 Sant Marti Ses.
pp Llorens Borras, Eudald
mp Rubió Torrescassana, Maria
pm Creus Vila, Joan
mm Ibañez Navarro, Joaquina
ppp Llorens Magra, Isidro
mpp Borras Farré, Antonia
pmp Rubió Rusinés, Josep
mmp Torrescassana XX, Ramona
ppm Creus Estany, Ramon
mpm Vila Forn, Valentina
pmm Ibañez Ferrera, Joan
mmm Navarro Valles, Josefa
pppp Llorens XXXX, XXXX
mppp Magra XXXX, XXXXX
pmpp Borras XXXX, XXX
mmpp Farré xxxx, xxxx
ppmp Rubió XXX, XXXX
mpmp Rusinés xxx, xxx
pmmp Torrescassana Xxxx, Xxxx
mmmp
pppm Joan Bautista Creus Valls
mppm Estany Xxxxx, Xxxx
pmpm Vila Xxxx, Xxxx
mmpm Forn Xxxx, Xxxx
ppmm Ibañez Xxxx, Xxxxx
mpmm Ferrera Xxxx, Xxxxx
pmmm Navarro Xxxx, Xxxxx
mmmm Valles Xxxxx, Xxxxx

 

 

 

Correu
Pàgina actualitzada el 02/03/02