L'habitatge

L'habitatge té un pes prou rellevant a moltes economies domèstiques, com per a ser un tema de discussió important per ell mateix.

Aquests últims anys la indústria de la construcció viu un dels seus millors moments. Per una altra banda, davant de la inseguretat de les inversions financeres, els immobles han passat a ser un bon fons d'inversió.

Molta gent jove té dificultats en trobar un pis assequible. Les ciutats i pobles dónen més prioritat a plantejaments urbanístics que transformen els municipis.

Esperem en aquest apartat incidir en la importancia de quelcom de tan quotidani com és el tema de l'habitatge.