Alt Camp

continguts

  Superfície Població Densitat     Capital 
  544'7 km2   34.016 hab 62'5 hab/km2        Valls
Creuada de nord a sud pels rius Francolí i Gaià, la comarca de l'Alt Camp és la menys poblada de les tres que formen el Camp de Tarragona.

Foto: Accés al monestir de Santes Creus

Mentre les zones properes al Francolí són les més planeres, excepció feta de l'estret de la Riba, la comarca presenta suaus ondulacions en les terres regades pel Gaià.

Els límits de la comarca, excepte al sud, són les àrees més muntanyenques. Mentre la serra de Miramar la separa de la Conca de Barberà, a l'oest compren part de la subcomarca de les Muntanyes de Prades. A l'est les serres d'Ancosa i del Montmell la separen de l'Anoia i el Penedès.

L'Alt Camp alterna una cultura agrària amb una també antiga activitat industrial centrada a la seva capital, Valls.

més informació>>