SAÜC

Família: Caprifoliacies

Espècie: Sambucus nigra L.

Sinònims: Saúquer, sabuc ( català ) ; saúco, sabuco ( castellà) ; common elder ( anglès), sureau noir ( francès)

Distribució: Europa, oest d'Àsia i nord d'Àfrica

Característiques: Fulles oposades de forma lanceoladai dentades. Es presenten trencades i arrugades. A l'extrem de les rames de l'any es formen uns ramets de flors blanquinoses i es presenten gairebé totes al mateix nivell , aquestes flors son d'un a tres mm de diàmetre, formades per un calze amb cinc sèpals curts, corol·la amb cinc pètals de 6 a 9 mm. Té cinc estams i ovari trilocular amb tres carpels i tres estigmes.

Part usada: Flors dessecades

Recol·lecció: A la primavera, abans se l'hi atribuïen virtuts excepcionals si eren recol·lectades el dia de Sant Joan, es sequen a l'ombra en un lloc ventilat.

Composició química:

Accions: Diaforètic, diürètic, sudorífic, depuratiu, antiinflamatori, antial·lergic.

Indicacions: Constipats comuns, grip, bronquitis, febre, reuma, cistitis, gargarismes per faringitis

Falsificacions: Pràcticament no n'hi ha, en part perquè altres espècies de saücs poden ser tòxiquea.

Identificació: Per anàlisi microscòpica de les pólvores : Molts grans de pol·len tricolpats, cel·lules amb cristalls i arena d'oxalat càlcic, pèls cònics del calze.

Conservació: Curta, protegit de la llum i l'humitat.

Dosi:

Efectes secundaris: No ho en dona, de totes maneres tenim de tenir en conte que altres parts de l'arbre són lleugerament tòxiques, i produeixen diarrees sanguinolentes . També son tòxiques altres espècie del gènere.