SALZE

Família: Salicácees

Espècie: Salix alba L.

Sinònims: saule, sàlit ( català ) ; sauce blanco( castellà) .

Distribució: Vora els rius de tot el país

Característiques: Arbre gran , amb les rames flexibles, fulles lanceolades i finament asserades . Hi ha salzes de peu masculí i de peu femení que te unes petites càpsules que al madurar, s'obre en dos valves i deixa anar una pelussilla blanca.

Part usada: L'escorça

Recol·lecció: S'agafa l'escorça de les rames que tenen al menys tres anys, preferentment a la tardor quant han caigut les fulles i durant tot l'hivern

Composició química:

Accions: Antitèrmic, antireumàtic .

Indicacions: Reumatisme, febre, grip.

Conservació: Llarga, en recipient hermètic

Dosi: