COPALCHI

Família: Rubiàcies

Espècie: Coutaria latifolia DC.

Sinònims: falsa quina ( català ) ;campanillo, ( castellà) .

Distribució: Originàri de Mèxic.

Característiques: Herba d'un parell de pams d'alçada, amb les flors a la part de baix agrupades i les flors son de color blanc. El fruit es molt característic que es pla i de forma triangular . pot florir tot l'any si la terra no es seca massa.

Part usada: Escorça del tronc dessecada

Recol·lecció: ?

Composició química:

Accions: Hipoglucemiant

Indicacions: Diabetis

Conservació: Llarga, en recipient hermètic

Dosi: