>

BOIXEROLA

Família: Ericàcies

Espècie: Arctostaphylos uva-ursi L.

Sinònims: Raïm d'ossa, farinoler; gayuba, madroño rastrero (castellà); busserole (francès); gemeine bärentraube (alemany)

Distribució: Quasi tot Europa, Àsia septentrional, i nord-americà

Característiques: Fulles senceres, espetulades, coriàcies, de curt pecíol. L'anvers es brillant amb nervadura molt profunda i finament reticular. El revers es més clar i es recorregut per una xarxa de nervis. No presenta punts glandulars.
La boixerola cobreix grans extensions de terreny, les tiges esteses per terra s'arrelen de tant en tant. Existeixen varies races, on unes tenen més principis actius que altres.


Part usada: Fulles dessecades.

Recol·lecció: Tot l'any, les fulles es deixen secar al sol i al aire lliure.

Composició química:

Accions: Antisèptic urinari, diürètic, astringent.

Indicacions: pielitis, cistitis, uretritis, nefritis, hematúria. Localment per úlceres.

Falsificacions: Amb Vaccinum vitis-idaea i Buxus sempervirens

Identificació: L'arbutina per CCM. (>7,0%)

Conservació: Tres anys a l'abric de el calor, llum i humitat

Dosi:

Efectes secundaris: Nàusees, coloració verda de l'orina. No pendre durant l'embaraç