PERI

(Pla Especial de Reforma Interior)

 

 

L'iniciativa ciutadana que més tard es va convertir en l'AAVV Barri Antic, motivada per l'estat general d'anorreament i degradació del barri antic vallenc, com a conseqüència de la manca de voluntat del consistori vers el barri. Va aprovar en assemblea el 29 de març del2000, demanar a l'Ajuntament, la redacció d'un pla global d'actuació al barri, un PERI (Pla Especial de Reforma Interior) que contemplés la participació dels veïns, comerciants i entitats.

Després de molts mesos i retards injustificables, l'Ajuntament va presentar un PERI. És pot dir que ja acabat, a on no hi ha hagut la participació ciutadana que es va demanar, ni cap dels estudis i treballs previs que justifiquin com s'ha d'actuar en el barri.

Veien de com anaven les fets, l'AAVV Barri Antic va constituir una Taula de Consens, formada per:

 

que després de moltes trobades i debats, va redactar un document, on hi ha uns objectius generals, uns objectius específics i unes accions a fer.

Aquest document va ser entregat a l'alcalde Sr. Francesc Moreno (PSC) i al tinent d'alcalde Sr. Jordi Castells (ERC), demanant de que serveixi de base per a redactar un nou PERI que contemplés la voluntat dels veïns del barri i de la societat civil vallenca.

Ha passat el temps, i el PERI ja ha entrat en la fase d'aprovació inicial (20 de desembre del 2001) sense canviar rés i sense la participació ciutadana tan reclamada.

Ara, ja només és temps de fer al·legacions al que  va aprovar l'equip de govern (PSC-ERC).

 

Taula de Consens                          Carta al Ple

  

Aquest PERI NO!                            Manifest

 

Aprovació del PERI