LA CANALLA DELS TORRAIRES DE MONTBLANC

 

TALLER DE CASTELLS A LA RIBA (21-6-2008)