Entitats col·laboradores en el projecte de reforma del Teatre de l'Artesana. Propietat de Torraires de Montblanc
Generalitat de Catalunya. Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicació Diputació de Tarragona
Ajuntament de Montblanc
Caixa Tarragona