PROFESSORS
publicacions dels professors (clicar la fletxa)

 

professors
e-mail
web
Francesc Fernández i Borràs
Albert González i Ferreres
Rafael Ortiz i Herrero
Salvador Piñol i Roig
 
Montserrat Torrens i Torrens
 

Salvador Piñol és el cap del Departament de Tecnologia.

Albert González és coordinador d'informàtica del Centre.

 

PUBLICACIONS DELS PROFESSORS

 

FRANCESC FERNÁNDEZ
obra
tipus
temàtica
observacions
Introducció a l'Anàlisi Química Instrumental, Eilibros.com (2002).
llibre
química analítica
guardonat per la fundació Jaume I (premis Baldiri Reixac) Obtenció gratuita en format pdf a la web de l'autor
Determinación de aminoácidos por cromatografía de gases en materias primas proteicas para la elaboración de alimentos, Jornadas sobre Técnicas de Cromatografia de Gases aplicadas al análisi de aminoácidos. Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Lleida. (1978)
comunicat
química analítica
Protocol d'anàlisi comentat lliurat als alumnes assistents a les jornades.

 

ALBERT GONZÁLEZ
obra
tipus
temàtica
observacions
La Integració de la Prevenció en la Docència: Fusta i moble, Generalitat de Catalunya: Departament de Treball (2002).
llibre
cicles formatius: fusta i moble
conjuntament amb Xavier Andreu i Jaume Carcels.

 

RAFAEL ORTIZ
obra
tipus
temàtica
observacions
Automatització i Robòtica Industrial. INTEC, CB. 1992
comunicat
automatismes / robòtica
Curs de formació a treballadors.
Programació d'autòmates programables. Empresa BASF. 1994
comunicat
programació / automatismes
Curs de formació als treballadors.
Curs de Pneumàtica i electropneumàtica. Empresa MONIX.1994
comunicat
mecànica de fluids
Curs de formació als treballadors.
Tècniques de control de processos. Empresa BETTA, assesoria i tècniques d'empresa.1994
comunicat
enginyeria industrial
Curs de formació als treballadors.
Pneumàtica i electropneumàtica. FRIDA ALIMENTARIA. 1995
comunicat
mecànica de fluids
Curs de formació als treballadors
Automatització Industrial. Institut Politècnic de FP de Valls. Cursos transnacionals. 1991, 1992, 1993, 1994 i 1995.
comunicat
automatismes
Cursos transnacionals de formació professional

 

SALVADOR PIÑOL
obra
tipus
temàtica
observacions
Flujo alrededor de un cilindro: efecto de la condición de contorno en la pared y de la anchura del dominio, Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingenieria 12(3), 313-330 (1996)
article
mecànica de fluids
conjuntament amb Francesc X. Grau
Estudi numèric i experimental de fluxos laminars no estacionaris al voltant de prismes
tesi doctoral
mecànica de fluids
tesi doctoral, 1996
Influence of the no-slip boundary condition on the prediction of drag, lift and heat transfer coefficients in the flow past a 2-D cylinder, Numerical Heat Transfer, Part A, 313-330 (1998)
article
mecànica de fluids
conjuntament amb Francesc X. Grau
Efectos de la anchura del dominio en la simulación del flujo alrededor de un cilindro III Congreso de Métodos Numéricos en Ingenieria, Vol. 2, 1223-1231 (Saragossa, 1996)
comunicat
mecànica de fluids
conjuntament amb Francesc X. Grau