PRESENTACIÓ

En aquests moments, curs 2010-2011, el nostre departament de tecnologia està compost per 5 professors.

Definirem la Tecnologia com l'aplicació de totes les ciències amb l'objectiu d'adquirir coneixements i habilitats destinats a satisfer les necessitats humanes. Agafa aquelles parts adients de cadascuna d'elles: física, química, matemàtiques i d'altres i ho aplica per a solucionar problemes que poguem tenir a la vida quotidiana. O sigui, és la connexió entre el que és el món teòric i el món real, una nova àrea que engloba el conjunt de coneixements tècnics i pràctics que actualment s'usen per a resoldre diferents necessitats humanes.

La Tecnologia, en primer lloc, va dirigida als alumnes d'ESO, i en el Batxillerat Tecnològic, va dirigit a alumnes que vulguin fer carreres tècniques. Però, no és la mateixa Tecnologia que es coneixia amb l'antiga FP. En l'antiga FP (coneguda avui amb el nom de Cicles Formatius) la tecnologia era estrictament especialista i el seu objectiu era formar professionals en un camp determinat. En segon lloc, cal entendre que cada dia estem més immersos en un món cada vegada més tecnificat. La tecnologia ens acompanya contínuament i l'estem utilitzant, des que ens llevem de bon matí fins que anem a dormir, de vegades, fins i tot, sense adonar-nos-en. És per això que la tecnologia que s'estudia a l' ESO i al Batxillerat no està destinada a formar professionals en un camp determinat, sinó que és una tecnologia molt més àmplia i generalista i el seu objectiu és donar uns coneixements de base, interdisciplinaris i transversals.

Durant l'ESO es realitzen un seguit d'activitats manuals que es realitzen a l'Aula de Tecnologia ja que:

1.-Poden posar a la pràctica i demostrar allò que s'ha estudiat teòricament.

2.-A les activitats manuals els alumnes estàn més distesos, ja que les activitats, generalment en grups, fan que es realitzin d'una manera més còmoda, divertida i integradora.

Al nostre institut disposem d'una Aula de Tecnologia equipada, suficientment àmplia i una segona aula complementària més reduïda.

Les activitats que es duen a terme són molt variades i depenen del crèdit que s'estigui fent en aquell moment, ja sigui comú o variable, perquè el ventall de la tecnologia és molt ampli.

El tipus de material i equipament que s'utilitza depèn del crèdit que s'estigui fent, podem dir que es treballa amb fustes, plàstics, mecano, operadors elèctrics, operadors mecànics, components electrònics, etc...

 

Historial dels resultats a les PAU (convocatòria de juny)

 

Tecnologia Industrial

Electrotècnia

Catalunya

Centre

Catalunya

Centre

2002

 

-

5.57

5.08

2003

 

-

5.80

6.63

2004

 

-

5.97

6.69

2005

6.24

7.38

5.92

6.36

2006

6.88

9.25

 

-

2007

 

-

5.96

8.00

2008

 

-

6.27

6.75

2009

5.89

5.50

5.59

7.50

2010

7.11

6.44

6.08

7.80

 

Historial dels resultats a les PAU (convocatòria de setembre)

 

Tecnologia Industrial

Electrotècnia

Catalunya

Centre

Catalunya

Centre

2002

 

-

3.35

3.50

2003

 

-

 

-

2004

 

-

4.75

6.50

2005

4.51

4.00

5.10

7.50

2006

 

-

 

-

2007

 

-

 

-

2008

 

-

 

-

2009

 

-

 

-

2010

 

-

4.21

5.00