IMPORTANT

El Ministeri d'Educació proposa una DRÀSTICA REDUCCIÓ de l'ensenyament de la Tecnología a l'esborrany del "Real Decreto de Enseñanzas Mínimas", proposant un currículum obsolet i allunyat de la realitat social.

Veure comentaris i accions proposades al link