ALUMNES

 

APORTACIONS

Els alumnes que vulguin aportar algun material per publicar, que enviin un e-mail al Departament de Tecnologia de l'IESGF:


 

WEBS D'ALUMNES (I EX-ALUMNES)

Els alumnes i ex-alumnes que vulguin proposar un enllaç a la seva web, que enviin un e-mail al Departament de Tecnologia de l'IESGF:

Estació meteorològica de l'IES Gabriel Ferrater. Creació, disseny i manteniment de Roger Pau (ex-alumne). Connexió permanent entre la web i l'estació meteorològica, de manera que podem disposar d'informació al dia de l'oratge a Reus. Treball de recerca de batxillerat.
Web d'Oleguer Huguet (ex-alumne). Es pot baixar el programa Tecnorama, de cálculs de Física i Mecànica (treball de recerca de batxillerat)

 


 

TAULER D'ANUNCIS

Espai per comunicats dels professors de Tecnologia als alumnes. Clicar la fletxa