ÍNDEX EXPLICATIU

Presentació: Tecnologia a l'IESGF de Reus. Presentació. Estadístiques PAU.

Matèries: Informació sobre les matèries impartides a l'àrea de Tecnologia.
Professors: Els professors de Tecnologia de l'IES Gabriel Ferrater (Reus).
Alumnes: Webs i aportacions dels alumnes i tauler d'anuncis.
Activitats: Activitas realitzades per o amb l'àrea de Tecnologia.
Materials: Materials per baixar i aplicacions per executar on-line
Notícies: Incidències d'actualitat
Premis: Premis a alumnes tutoritzats pel Departament de Tecnolgia
Important!: Notícies remarcables de caràcter urgent o de destacada importància
Opinió: Blog per afegir-hi opinions i comentaris
Links: Enllaços a webs d'interés
Contactar: Correu e-mail amb el Departament de Tecnologia de l'IESGF.

 

actualitzat:01/06/2010 --- disseny original: Francesc Fernández
manteniment: Rafael Ortiz