Congregació Cos de Jesús (1949).

2003 2003

El Descendiment de la Creu (1953) de Lluis M.Saumells.

Projecte 2004
2008 2008
2008 2008
2010