Tàrraco Viva (XV Edició)(19 Maig).

Fundació Colònia
2013


Obertura de la Necròpolis després de 20 anys tancada (20 Maig).


Sarcòfags
2013Epigrafias
2013


Sepultures
2013Restes Vila
2013


Mausoleu
2013Tàrraco Viva (XV Edició)(24 Maig).

ARTIFEX
2013


Tàrraco Viva (XV Edició)(25 Maig).

Bombers
2013Tàrraco Viva (XV Edició)(25 Maig).

Fundicio
2013


Ofrena de corones Fortí de l'Oliva (29 Maig).

Ofrena de corones
2013