Parc Tabacalera (24 Maig).

Parc Tabacalera
2012

Tàrraco Viva (XIV Edició)(25 Maig).

Rèpliques arqueològiques romanas
2012


Tàrraco Viva (XIV Edició)(25 Maig).

Els campaments romans
2012

Tàrraco Viva (XIV Edició)(26 Maig).

Les Legions de l'Alt Imperi
2012


Tàrraco Viva (XIV Edició)(26 Maig).

Tàctiques militars al Baix Imperi
2012

Tàrraco Viva (XIV Edició)(26 Maig).

Passejant amb els Ibers
2012


Tàrraco Viva (XIV Edició)(26 Maig).

Pompa Triumphalis
2012