Mil·lenari romà.

Mil·lenari romà
2008


Vil·la del Moro (Torredembarra)(S. I aC. i S. I).

Vil·la del Moro
2008
Vil·la del Moro
2008


Restes al Mercat (al agost)(S. I).

Peces ceràmiques
2007
Dos pous
2007
Peces ceràmiques
2007
Dos pous
2007


Restes al Mercat (al setembre)(S. I).

Galeria de accés
2007
Pou
2007


Casa romana (S. I).

Casa romana
2009
Casa romana
2009
Casa romana
2009


Recuperades dues peces en bronze d'època romana (S. II aC a S. I dC).

Dues peces en bronze
2017
Dues peces en bronze
2017