Domènec Guansé i Salesas (Tarragona, 1894-Barcelona, 1978).

Domènec
Guansé i Salesas
On va néixer
2011


On va anar a viure
2011
Domènec
Guansé i Salesas


Principals Publicacions.