El Ca Cerber era el gos d'Hades, que poseia tres caps i una serp en lloc de una cua. El Ca Cerber era fill de Equidna y Tifó y era germà de Ortros, un gos de dos caps. El Ca Cerber guardaba l'entrada a les portes de l'Hades per tal de que cap mort pogués sortir, i que cap viu pogués entrar.

Tot i així, la figura de Ca Cerber té semblances amb Garm, en la mitologia nórdica, gos infernal que protegia les portes d'Hela la deesa del món dels morts (Niflheim), semblant a l'Hades.

 

 

CA CERBER EN ELS DIFERENTS MITES

·El Ca Cerber es derrotat per Heracles en un dels seus dotze treballs. En algunes versions, Heracles va demanar a Hades emportar-se al Ca Cerber, amb la condició de no fer-li mal. En altres explica que Heracles el va tractar amb amabilitat i aquest el va seguir. Una última versió explica que Heracles va lluitar contra el Ca Cerber i el va guanyar, i el va arrosegar fora de l'Hades.

·Un altre mite, explica que Orfeu, per recuperar la seva dona, va anar a l'Hades i per arribar fins al palau d'aquest va tindre que adormir al Ca Cerber amb la seva música.

·En el mite d'Enees, quan aquest descendeix al món dels morts per travesar les portes, adorm a Ca Cerber amb menjar amb mel. També Psique el va adormir de la mateixa manera que Enees

·Hermes, va aconseguir adormir-lo utilitzant aigua del riu Lete.