Il·lustració popular de la col·lecció "Los Horrores de Tarragona en 28 de junio de 1811".  Al peu de la il·lustració es llegeix Rapto de una Doncella a vista de sus Padres cerca el Cementerio