..

VALLS SONS I MÚSIQUES DE FESTA

ELS CASTELLS DELS XIQUETS DE VALLS

JOVES XIQUETS DE VALLS

..

..

 

..

.

 

.

VALLS. DECENNALS DE LA CANDELA 1921.   FOTO PERE CATALÀ I PIC.

.

 

...

...

ELS CASTELLS DELS XIQUETS DE VALLS

Pere Català i Roca

Pot dir-se que els castells arrelen a Valls en instituir-se les Festes Decennals de la Candela, a les acaballes del segle XVIII. Els eventuals precedents no desdiuen la circumstància que, segons el folklorista Violant i Simorra, el 1791 actuà el ball de valencians en la festa candelera de Valls; a hores d'ara queda fora de dubte que tal ball es troba a l'origen dels castellers

En indagar la fase divuitcentesca del ball de valencians, retenim que el 1712 actuà a Valls (món casteller, I, 58); amb referència a Reus, Salvador Palomar assenyala que la primera notícia és del 1724, quan són contractats "dos balls de valensians per lo dia de Sant Pere", afegint que "el 1725 per la Festa Major n'hi ha tres, el 1730, i el 1733 a les solemnitats de Sant Bernat Calbó n'hi ha cinc, tres de Reus, un de Tarragona i un de la Secuita, el 1748 i el 1780 - provablement - en festes de la Mare de Déu i el 1755 també en festes en honor de Sant Bernat Calbó. Així arribem al 1792, any en el qual tenen lloc unes extraordinàries festes amb motiu del trasllat de la imatge de la Mare de Deu de Misericoòrdia. (...) Pel que fa al ball de valencians n'hi ha quatre, un dels pagesos i tres del gremi de mestres de cases. (Cal dir que no sabem si eren formats per persones del mateix gremi o simplement pagats pel gremi). També trobem l'actuació de quatre balls de valencians a Vila-seca el 1775. Aquestes dades i dates que llegim, llevat de la darrera, al butlletí Carrutxa (Reus, set.-oct. 1990) s'entrellacen amb la constància del ball de valencians en altres poblacions, entre les quals l'Arboç del Penedès, on el 1770 " prèviament concertats - narra Mn. Viaplana -, vingueren els balls dits valencians; el del Catllar, que féu el castell de sis sostres , acompanyat de la dolçaina, es reputà pel millor; el de la Riera, el del Vendrell i de Sta. Margarida dels Monjos". Com és natural, igualment la capital tarragonina enregistra la presència del ball de valencians, i àdhuc ja l'any 1687, quan hi acut el "Ball de Balancians de Bràfim"; altres referències a Tarragona són del 1700, del 1706, del 1722, etc. No és qüestió de reiterar el que hem consignat en altres pàgines, a propòsit dels precedents immediats dels castells, però si que escau d'arribar a la mateixa conclusió emesa per Palomar; cal començar a considerar el naixement dels castells com un fenomen col·lectiu d'unes comarques. Així, a la vegada que resta situat "el castell de sis sostres, acompanyat de la dolçaina" el 1770, a l'Arboç, és oportuna la cita del Baró de Maldà, quan, en els seu Calaix de Sastre, lamenta que, per Santa Tecla, a la Tarragona del 1794 no hi hagi hagut "per motiu de les pregàries, cap diversió de balls dels Titans, dels Prims, dels Valencians i altres en Tarragona". Troba a faltar - la Guerra Gran (1793/1795) n'és la causa - "la habilitat de castells, o sostres de gent, amb un noi al capdemunt fent-l'hi la figuereta".

El context emmarca la institució de les festes candeleres a Valls. Anys a venir, el binomi candela/castells representarà una pràctica d'identitat vallenca. Consta documentalment, que el 1801 - any de les segones decennals - a Valls actuà, de nou, el ball de valencians.

Les terceres Festes Decennals, les del 1811, foren traslladades al 8 de desembre, del mateix any, per raó de la guerra napoleónica. Acabada la conflagració, el rei Ferran VII va presenciar a Valls, l'abril del 1814, uns exercicis del ball de valencians, ball que, segons n'hi ha noticia, dos anys després es produïa a Montblanc. No ens sorprendria massa d'assabentar-nos que els valencians de Valls i els de Montblanc fossin les mateixes persones, potser amb algun canvi circunstancial. Allò segur és que el 1819 l'antagonisme entre les dues colles existents a Valls era exacerbat, fins al punt que un testimoni, declarant arran d'un assassinat, manifesta que "en esta Villa en aquellos días hubo un Bayle que llaman de Valencians, y que habia dos partidos, uno de Labradors, y otro de Menestrales en hacer torres, o castillos, y cual de ellos 

lo haría más alto, y que el Sr. Rayle temiendo que no hubiese riñas, mandó que no hiciesen castillos por la tarde del domingo diez y ocho de julio". Per aquesta declaració, advertim la dualitat de llauradors i pagesos, i menestrals, i l'apuntament - millor: l'apuntalament - de l'expressió castells com a qualificatiu de la pràctica ("que no hiciesen castillos por la tarde"). Sabut és que el ball de valencians experimentà una evolució que apareix raonable; a tota la sèrie d'exercicis, l'interès popular se centrava sobretot en els més difícils, agosarats o vistents, i aqueixos rebien el nom de torres o castells. Les torres i els castells anaren agafant entitat pròpia. En la mencionada declaració, del 1819, s'indica que "los menestrales que baylaban con el mayor conato, en que les habian de igualar". Podem dubtar si el sentit torre té valor genèric o si equival al dos de vuit actual; entenem segur, en canvi, que, en manifestar-se "de ocho estadios", hi ha la constatació de vuit pisos d'altura.

No tenim notícia que el 1821 fossin solemnitzades les Festes de la Candela i, per tant, no ens consta de llavors l'actuació castellera - ja resulta lícit d'expressar-ho així -; tampoc no sabem com procediren els Castells en l'any candeler 1831. Nogenysmenys és palès que el febrer del 1835 foren celebrades a Valls unes solemnitats en llaor de la Mare de Déu de la Candela, per haver quedat eliminada la tristement famosa epidèmia de còlera que planà pels país l'any anterior. En ocasió de les festes d'acció de gràcies actuaren "los Menestrals", els quals "feren el castell de tres pilars de vuit i el pilà de set". La dada és definitiva, pertocant l'eufòria que havien de gaudir els castells. De l'engegada i de la volada adquirides, se'n fa ressò el Diario de Barcelona de Avisos y Noticias, del 2 de juliol del 1840: "Todo el día de ayer recorrieron las calles (de Barcelona) con el tamboril y la gayta, los gigantes y el baile de valencianos, los componentes de este baile, ni bailan ni son valencianos. Su Patria es VBalls, y de allí han venido ad hoc, y lo que hacen no es baile sino castillo de hombres, porque Valls es pueblo famoso en castillos de hombres". A les notícies històriques ja apreciades, la gasetilla ens consent de subratllar l'acompanyament de gralla i timbal ("el tamboril y la gayta"), la plena identificació dels castells amb Valls i la crida expressament feta perq´è els castellers actuessin a la capital catalana (ho motivava la presència, a Barcelona, de les reines Isabel i Cristina i la infanta Lluïsa). Reblem que els executants són dits, encara, valencians, no pas castellers, en l'àmbit barceloní, si més no. Això ens porta a recalcar la circumstància: són valencians, però hom sap que no provenen de València. El contrasentit, per força resultava incòmode i per força havia de voler-se evitar: més ença o més enllà havia d'encarrilar-se la denominació d'homes, de torraires, de castellers... de xiquets - mot d'impacte, per la peculiaritat de procedència (i curiós per la doble condició diminuta) - de Valls. L'apel·latiu xiquets de valls, difícilment podia procedir del mateix Valls.

A Valls, a Tarragona, a Vilafranca - tres poblacions que juguen un paper primordial en el tema casteller -, els castellers són "pagesos", "menestrals", "pescadors"... que, per aqueixos temps - 1841 -, carreguen "lo castell de 8 de 3 pilans", el "8 de 2 pilans", "lo espadat de 5" que munta la graonada de la catedral de Tarragona... Una puntualització denota que a Valls, el 1845, "va fer-se per primera vegada el tres de nou". "Los más diestros en estas torres son los de Valls" llegim al Dicc. Madoz, 1849, i per tant, de manera tàcita, s'assevera l'existència d'elements, àdhuc grups, no vallencs. En efecte: a Tarragona, per Santa Tecla del 1851, a la plaça de la Verdura "en competencia se hacen las torres por las compañias de Valls y las de otros pueblos, desde las doce á la una y media". Les companyes de Valls executen a Tarragona, amb gran assistència de públic, el 3 de 9, en aquest any 1851. Diferentment, l'espectacle casteller no sembla pas que agradi a certs barcelonins, a judicar per un informador 

.

que al Diario de Barcelona es queixa, posat a criticar, fins i tot de "el inarmónico y chillón sonido de la gralla".

L'època tendeix a les rivalitats. El 1853 hi ha baralles entre els castellers liberals -menestrals- i els carlins -pagesos-. 

Mañé i Flaquer esdevé cronista de la festa major de la Torredembarra (la seva vila) i ens n'ha deixat un relat saborós, publicat també al "Brusi" (8 set. 1853). Mañé si que sent l'alè casteller i evoca "el inmortal Virgilio" per a cantar, amb "exaltación èpica", "los rasgos de pujanza y heroico denuedo de que ha sido teatro esta villa": troba que "el espectáculo de los castells" és "expresión de la fuerza y el sufrimiento, que son las cualidades características de nuestros paisanos". "Los castells absorben toda la atención de vecinos y forasteros". "La anunciada lucha de dos collas (quadrillas) de castellés atrajeron una afluencia extraordinaria de forasteros".

A part dels magnífics castells realitzats aleshores -el 3, el 4 i el 5 de 9, pilar de 6 i pilar de 7 -advertim que ha pres carta de naturalesa -provablement des de feia ja alguns anys- el qualificatiu de castellers.

En un treball com el present, considero que, ans d'enfocar l'historial dels castells i de les colles que s'han succeït en el decurs, hem d'entrar en la vibració popular. És a dir: a través de l'article d'en Mañé  podem assegurar que a llavors, 1853, i evidentment abans, l'apassionament pels castells era, semblant al que podem copsar actualment en un "Santa Úrsula", en un "Sant Fèlix", en un "Santa Tecla"... Ara bé: ens adonem prou bé que els castells són un art popular que té d'enginyeria i d'arquitectura? Qui seria l'anònim artífex que els recreà, ideant-hi folres i manilles? Qui fou l'innominat autor d'una música indestriable dels castells? Etcètera. Els castells són del poble i per al poble. Més concretament: són poble. A unes proeses que fan parlar de L'Êpoca d'Or dels Castells, a una lassitud consegüent a unes fites espectaculars i perilloses, a una represa paradigmàtica, a una profusió de colles i a una arribada a l'actual estat de gràcia, hi ha, pel camí gloriós de la castellística, esforços, alegries, dolors, triomfs, ràbies, anhels, exultacions, precs, abraçades...

La música -gralles i timbals - rubriquen la gesta. El maridatge de música i castell féu escriure a Joan Amades; "Nosaltres creiem que el veritable cor del castell és una gaia música que l'electritza i li dóna tota l'essència del seu ésser, i creiem també, amb el profund convenciment, que si arribés un moment en què per alguna cosa qualsevulga s'establís un divorci entre els grallaires i els castellers, els castellers no s'alçarien". Ho ratifiquem  i tanmateix, paradoxalment de l'espinguet de la gralla i de l'acompassament del timbal, ens llevarien no solament del Toc del Castell, sinó de les Matinades, el Tomb de Processó, el Cercavila... és a dir: de la il·lusió vibrant de la Festa vallenca.

El geni d'en Clavé manté viu, amb un inspirat coral, l'esperit musical i casteller. 

La Mare de Déu de la Candela vetlla una flama que el 1881 abrandava com a castells corrents el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8, el 9 de 7, el pilar de 6, el pilar de 7, i el pilar de 8 - quan a Tarragona es plantà el 4 de 9 "net" -. En aquella Candela del 1881, "se feu lo pilá de vuit, lo de sis sense cap má, y'1 de sis caragirats". 

Durant tot el segon centenari, des de la instauració de les Festes Decennals, els  castells no hi han mancat. Tanmateix, amb actuacions de signe ben divers. A partir de l'any 1981, però, vivim una nova època d'or. Precisament durant les esmentades Festes del 81, se celebra a la nostra ciutat, una trobada castellera amb quasi totes les colles existents. Fou el 31 de gener d'aquell any una data memorable i històrica. El bressol casteller acollia fraternalment tota la família que configura el món casteller.

La recuperació durant la darrera dècada dels 3 de 9 i 4 de 9 - a part de la consolidació del 2 de 8 amb folre i el 5 de 8 - ha permès als afeccionats als castells tornar a viure, veure i sentir "tocar el castell" a partir dels "quints".

Dibuixos que traça l'estudiant Antoni Marco, seminarista de Tarragona

.Aquests Documents es poden reproduir per qualsevol mitjà escrit, electrònic, web, sempre que es faci menció del seu origen: www.jovesxiquetsdevalls.com   -  WEB  DE LA JOVES XIQUETS DE VALLS

[  INICI VALLS SONS I MÚSIQUES DE FESTA  ]

[  INTRODUCCIO A LES FESTES  ]  [  LES DECENNALS DEL BICENTENARI  ]  [  ELS CASTELLS DELS XIQUETS DE VALLS  ]

 [  ELS BALLS PARLATS VALLENCS  ]  [ EL BALL DE LA CANDELA  ] 

[  L'ITINERARI FESTIU  ]

[  BALL DE LA CANDELA  ]  [  TOC DE MATINADES  ]  [  VIROLAI A LA MARE DE DÉU DE LA CANDELA  ]
[  TOC DELS XIQUETS DE VALLS  ]  [  ELS GEGANTS  ]  [  BALL D'EN SERRALLONGA  ]
[  BALL DE GITANES   [  BALL DE NANS  ]  [  BALL DEL DRAC  ]  [  BALL DE DIABLES  [  BALL DE SANT JOAN  ]
[  BALL DE LA MULASSA   [  DANSA DEL CALÇOT  BALL DE BASTONS  ]
 [  TOC D'ENTRADA A LA PLAÇA DELS XIQUETS DE VALLS  ]  [  BALLADETA DE L'ÀLIGA  ]
. TOC  XIQUETS DE VALLS   ]  [  PILAR AL BALCÓ  ]  [  TOC DE PROCESSÓ DELS GEGANTS  ]  [  BALL DE LA PRIMERA  ]
.[  TOC DE PROCESSÓ   ]  [  LA MOIXIGANGA  BALLADETA DE L'ÀLIGA (fragment)  ]  
[  GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA CANDELA  ]  [  SO DE FESTA I BALL DE LA CANDELA (FRAGMENT)  ]

.