Exposició de Setmana Santa 2004

 

Jesús i la Samaritana. Autor: Ferran Solé

 

 

Noces de Canaa. Autor: Antoni Sans

 

 

Entrada a Jerusalem. Autor: David Bosch

 

 

Sant Sopar. Autors: Teresa Gené i Carles Tarragó

 

 

L'Hort de Getsemaní. Autor: Josep M Borrut

 

 

La Flagel·lació. Autor: Antoni Sans

 

 

 

 

 

 

Camí de la Creu. Autor: David Bosch

 

 

El Calvari. Autors: JosepAlari, Llorenç Carreño, Cèsar Suárez i Xavier Virgili

 

 

Visió de Setmana Santa a Tarragona. Autor: Esteve Coll

 

 

L'Enterrament. Autor: Antoni Sans

 


<<