Bases del  78è. CONCURS de PESSEBRES

 

1.- Modalitats

Pessebres infantils :

- Fins als 9 anys

- Dels 10 als 14 anys

Pessebres familiars :

- Familiar popular: és el realitzat amb elements naturals i sense limitació de mides.

- Familiar artístic: serà el construït amb elements de creació artística pròpia i sense limitació de mides.

Col·legis:

- Cal que presentin un pessebre de tipus popular o artístic. Només s’admetrà un sol pessebre per col·legi.

Entitats:

- Hauran de presentar  un pessebre popular o artístic.

Aparadors:

- Es premiaran els establiments que exhibeixin la millor al·legoria del pessebre en un lloc preferent del seu aparador comercial.

2.- Premis. Tots els participants de la categoria infantil rebran una medalla, mentre que per a la resta de categories s’estableixen tres premis. A més, a tots els concursants, se’ls farà lliurament d’un diploma de participació en el concurs.

3.- La inscripció al concurs es formalitzarà de l’11 al 22 de desembre de 2006, a excepció de la modalitat de col·legis que s’haurà de fer abans del dia 19 de desembre,  a qualsevol dels següents establiments:

- Bar l’ermita, Rambla Vella, 62

- Ribes Art, c/ Méndez Núñez, 10

- Confeccions Rioné, c/ Gravina, 2 i c/ Trafalgar, 1

- Papereria i llibres L’Albert, c/ Pau Claris, 5

- Estanc Núria, avda. de Catalunya, 23

- Seu social de l’Associació Pessebrista, Rambla Nova, 25 (baixos c/Girona)

4.- El jurat estarà constituït per  persones idònies,  designades per la  Junta Directiva  de  l’Associació  Pessebrista   de  Tarragona,  que  donarà   a   conèixer  el  resultat  del  concurs  oportunament.  El seu veredicte serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis que no reuneixin suficient qualificació. Es reserva el dret de canviar la modalitat dels pessebres presentats a concurs.

5.- La visita del jurat   La visita del jurat al domicili dels pessebristes inscrits,  es farà durant els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2006, entre les 5 i les 9 del vespre. La visita als col·legis es farà durant els dies 19, 20 i 21, en horari lectiu. Els pessebres no visitats per absència seran considerats, en última instància, fora de concurs.

6.- La qualificació del jurat serà establerta segons la puntuació donada a cada pessebre pels conceptes de: primer terme, paisatge, cel, perspectiva, llum, color i composició.

7.- Nota. Tota inscripció al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i podrà ser refusada l’admissió de pessebres que no s’ajustin al noble fi d’aquesta convocatòria.