La nova pàgina de la parròquia del Lledó de Valls és:

http://www.parroquialledovalls.cat